lunes, 7 de marzo de 2011Os nenos e nenas de Terceiro curso de Primaria estivemos a traballar no estilo de Kandinsky. Fixemos unha primeira observación dos famosos "Círculos de Cores" e con eles fixemos un mural que temos exposto na nosa aula. Invitámosvos a velo cunhas fotografías que fixo a mestra Rosa. A que quedou moi chulo?


WASSILY KANDINSKY (Moscú 1866-Francia 1944).
Según sus teorías, el arte nuevo debería basarse en un lenguaje de color. Él quería usar el color para provocar emociones.
Comenzó con una pintura realista pero fue evolucionando hacia un estilo más abstracto, considerándose precursor de la abstracción en pintura y teórico del arte.

jueves, 3 de junio de 2010

CUBISMO: Pablo Picasso

Eliminar formato de la selecciónIn the early 1900s, some artists became interested in African and Native American art. The styles of those cultures inspired cubism.
Cubism began in France in 1907. Pablo Picasso and Georges Bracque began painted figures that were made up of cubes, spheres, cylinders, cones and other geometric shapes.
Picasso lived a blue period in his life, so he painted in blue.A principios de 1900, algúns artistas tomaron interés na arte dos africanos e nativos de América. Estas culturas inspiraron o cubismo.

O cubismo comenzou en Francia en 1907. Pablo Picasso e Georges Bracque comenzaron a pintar figuras con forma de cubos, esferas, cilindros, conos e outras formas xeométricas.

Picasso viviu un período azul na súa vida, xa que pintaba usando a cor azul.